Oproep productgroep NedWibon

De afgelopen 2 jaar heeft NedGraphics samen met de productgroep NedWibon de ontwikkelingen rondom de wetswijziging WI(B)ON vanuit het Ministerie van EZ en Klimaat, en de ontwikkeling van KLIC WIN bij het Kadaster, op de voet gevolgd. Helaas hebben we een aantal keren moeten vaststellen dat beide trajecten (WI(B)ON) en KLIC WIN) vertraging hebben opgelopen. De productgroep NedWibon is dan ook maar beperkt bijeen geweest.

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wijzigingsvoorstel voor de WION. Op 20 februari 2018 stemde de Eerste Kamer al in met het wetsvoorstel voor de WIBON. Hiermee zijn de beide wetgevingstrajecten afgerond die nodig zijn om WION + KLIC te vervangen door WIBON + KLIC WIN. Het Koninklijk Besluit waarin dit wordt bekrachtigd volgt nog. De ingangsdatum wordt naar verwachting 1 juli 2018, met een overgangstermijn van 6 maanden. Dit betekent dat alle netbeheerders op 31 december 2018 moeten zijn aangesloten op KLIC WIN. Het huidige KLIC houdt op 1 januari 2019 op te bestaan.

Oproep extra deelnemers productgroep NedWibon

Onder de NGV is de productgroep NedWibon actief. Met NedWibon kan elke kabel- en leidingenbeheerder eenvoudig voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de nieuwe Wet WIBON en de aansluiting op de nieuwe centrale voorziening bij het Kadaster: KLIC WIN. NedGraphics is daarbij benieuwd naar de reacties vanuit de productgroep NedWibon en werkt graag samen met de productgroep aan de doorontwikkeling van het product. Er is daarbij zeker nog behoefte aan versterking van de productgroep NedWibon. Geïnteresseerde NGV-leden kunnen zich aanmelden via het secretariaat van het NGV-Bestuur door een mailtje te sturen aan: secretariaat@ngvereniging.nl.