Oproep voor deelname aan klankbordgroep NedGlobe Informatie

De hoeveelheid gegevens die organisaties tegenwoordig tot hun beschikking hebben én nodig hebben om hun taken effectief uit te kunnen voeren neemt steeds verder toe. Deze trend zal de komende jaren alleen maar verder versterkt worden. De uitdaging is dus vooral: Hoe vind ik snel de gewenste informatie? En hoe weet ik dat ik alle relevante informatie heb zodat ik juiste beslissingen kan nemen?

Met NedGlobe Informatie biedt NedGraphics een oplossing waarmee u al uw gegevens in samenhang met elkaar kunt bevragen. NedGlobe is hét portaal voor alle informatie die u als gebruiker nodig hebt. Hiermee kunt eenvoudig over alle benodigde gegevens (basisgegevens, kerngegevens, zaakgegevens en documentgegevens) beschikken.

Het product NedGlobe Informatie is volop in ontwikkeling. Zo heeft NedGraphics, samen met de gemeente Enschede, de eerste basisregistratie, namelijk BRP, geïmplementeerd in NedGlobe Informatie. Hierbij is er veel aandacht geweest voor het raadplegen van historische gegevens en het protocolleren

Om deze belangrijke ontwikkeling verder te begeleiden is het gewenst dat door NedGraphics – in samenwerking met de NGV – een klankbordgroep wordt ingesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van 4-6 organisaties (bij voorkeur NGV-leden). Naast vertegenwoordigers uit het geo-domein is het van belang dat ook andere deskundigen als informatie-adviseurs, gegevensmanagers en informatie-architecten vertegenwoordigd zijn. Alleen in deze samenstelling denken wij een echt zinvolle discussie te kunnen hebben over bruikbaarheid van en gewenste aanpassingen aan NedGlobe Informatie.

Wilt u meedenken over de ontwikkeling van dit product, zodat het maximaal aansluit op uw visie en behoeften? Voor uitgebreide informatie over NedGlobe Informatie en de klankbordgroep, klik hier.