19 september 2019: Themabijeenkomst en ALV

Op donderdag 19 september a.s. organiseert de NedGraphics Gebruikers Vereniging (NGV) een themabijeenkomst inzake IMGeo 2.2 en NLCS. Wij maken van de gelegenheid gebruik om voorafgaand aan de themabijeenkomst een Algemene ledenvergadering te organiseren. Er wordt op dit moment gewerkt aan het programma, dit zal z.s.m. gedeeld worden.