Webinar NGV onderdeel programma DiS-GEO event ministerie BZK op 6 oktober

Dit jaar organiseert de NGV tussen juli en oktober een reeks van 4 webinars.

De eerste 2 webinars hebben al plaatsgevonden; beiden druk bezocht en positief beoordeeld.

De 3e webinar “Eén Objectenregistratie, wat kan ik nu al doen ?” – Een routekaart voor bronhouders” is opgenomen in het programma van het DiS-GEO event van het ministerie van BZK.

Het ministerie van BZK heeft het initiatief genomen om onder de naam Doorontwikkeling in Samenhang (DiS-GEO) verschillende ontwikkelingen op het gebied van de basisregistraties gecombineerd op te pakken en dus ook de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie (SOR). Op 6 oktober 2020 vindt het eerste online event van DiS Geo plaats.

Voor ons uiteraard een mooie gelegenheid om de ontwikkelingen van NedGraphics in samenwerking met de NedGraphics Gebruikers Vereniging onder de aandacht te brengen.

Ook deze webinar “Eén Objectenregistratie, wat kan ik nu al doen ?” – Een routekaart voor bronhouders” volgen op 6 oktober 2020 van 10:00-11:00 uur ?

Meldt u dan hier aan (Deelsessie 1, parallel 4)
Lukt aanmelden niet, neem dan contact met ons op via secretariaat@ngvereniging.nl

Informatie over het DiS-GEO event en het uitgebreide programma kunt u hier vinden.