OPROEP! Leden gezocht voor werkgroep SOR & nieuwe productgroep Cloud Architectuur

Belangrijk is het ontwikkelen van software met gebruiksvriendelijke interfaces en werkprocessen waarmee kwalitatief hoog waardige data wordt gecreëerd en geborgd. Voor dit  en de  ontwikkeling van nieuwe SOR functionaliteiten hebben we de input/hulp van onze gebruikers nodig. We zouden daarom graag een werkgroepje SOR willen  starten.

We denken hierbij aan een volgende aanpak:

  • De werkgroep is voor BGT medewerkers / geo-specialisten met interesse voor de SOR en kennis van de eigen werkprocessen/ software.
  • We stellen voor om 3 keer per jaar een overleg in te plannen. Ook een beetje afhankelijk van de fase waarin de SOR zich bevindt (dus wat nuttig is) en rekening houdend met de Coronavoorschriften (korte remote sessies die wat vaker kunnen plaatsvinden). Hopelijk kunnen we in de loop van het jaar weer fysiek bij elkaar komen.
  • Soms vragen we aan de deelnemers om mee te helpen een sessie voor te bereiden.
  • Leden van de werkgroep kunnen in bijeenkomsten vergezeld worden door collega’s die over een bepaald thema inzicht kunnen geven (VTH, BAG, WOZ, BOR, ..).
  • NedGraphics faciliteert de bijeenkomsten met agenda, presentaties, verslagen.
  • We willen graag begin maart 2021 een eerste kennismaking via MS-teams doen om de aanpak gezamenlijk te finetunen en een aantal bespreekpunten te benoemen.

Als je belangstelling hebt kun je je opgeven via wouterbotman@nedgraphics.nl

 

Nieuwe Productgroep Cloud Architectuur
Hierbij een oproep aan ICT-architecten om mee te denken over de doorontwikkeling van webapplicaties, efficiënt gebruik van databases en api’s, met de nadruk op eenmalig registreren, meervoudig gebruiken en Common Ground.

Wil je participeren aan deze nieuwe productgroep, meld je dan aan bij Hennie Genee.