Productgroependag op 29 september 2022

Noteer je deze datum alvast in je agenda?

Op 29 september hopen we elkaar weer fysiek te gaan ontmoeten voor de jaarlijkse productgroependag.
Het programma wordt later bekend gemaakt.