Op donderdag 19 september a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Net als andere jaren vindt deze vergadering plaats in combinatie met een inhoudelijke bijeenkomst. Dit jaar is in overleg met NedGraphics een programma voor een themabijeenkomst opgesteld dat zich richt op IMGeo 2.2, Plantopografie en NLCS. Onderwerpen die ons allen bezighouden. Voor meer informatie over het programma van 19 september a.s. klik hier.

De agenda voor de ALV is als volgt:

1. Opening en mededelingen

2. Conceptverslag ALV van 4 oktober 2018

3. Financieel jaarverslag 2018, Winst- en Verliesrekening en overzicht begroting versus gerealiseerd inclusief begroting 2019

4. Verslag kascommissie (mondeling), inclusief benoemen nieuwe kascommissie

5. Voorstel organiseren gezamenlijke klantendag in 2020 (NGV en NG)

6. Speerpunten NGV

7. Samenstelling NGV Bestuur / Rooster

8. Rondvraag

Meld u aan!