Presentatie Op weg naar een centrale objectenregistratie

Beleidsontwikkeling en besluitvorming staat of valt met zorgvuldigheid: Nederland is een land met 17 miljoen toezichthouders. Elk besluit dat leidt tot een verandering in de openbare ruimte vraagt om een zorgvuldige afweging van alle belangen van alle betrokkenen. Daarbij gaat het niet alleen over de fysieke inrichting van de openbare ruimte, maar ook over alle ’rechten en plichten’ die daarin gelden voor burgers, bedrijven en de overheid zelf. Die rechten en plichten zijn altijd gebonden aan een object: een plek of gebied. In deze presentatie nemen wij u mee op weg naar een centrale objectenregistratie, een belangrijk bedrijfsmiddel voor de datagedreven overheid.

Deze presentatie wordt gegeven door: Wouter Botman

Wouter is productmanager bij NedGraphics en al jaren een vertrouwd gezicht als het gaat om de BGT.