NedBRK

NedBRK

De productgroep NedBRK heeft als doel de kwaliteit van het product te bewaken en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De productgroep NedBRK is een ideaal platform voor gebruikers en leverancier voor de doorontwikkeling van het product. In het productgroepoverleg vindt afstemming plaats over gebruikerswensen, nieuwe ontwikkelingen en de bijbehorende prioritering. Het doel is om NedBRK optimaal te laten aansluiten op markt- en technologische ontwikkelingen.

Topic Gebruikers Replies Bekeken Ge-update