Presentatie Onderweg naar de Omgevingswet met NedOmgeving en het Energie Transitie Dashboard

De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet zijn bij vele partijen in volle gang. Landelijk wordt hard gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), invoeringsbegeleiding wordt vormgegeven door het programma ‘Aandeslagmet’, en lokale bevoegde gezagen hebben projectteams ingesteld om de implementatie voor te bereiden. 1 januari 2021 is (nog steeds) de dag de Omgevingswet in werking moet treden.

Ook NedGraphics is volop bezig met voorbereidingen: zo kent NedPlan nieuwe functionaliteiten voor het analyseren en opschonen van de bestaande planvoorraad en daarnaast nieuwe mogelijkheden tot het digitaal archiveren van ‘oude’ plannen. Het ontwerp van de opvolger – NedOmgeving – is inmiddels ook gereed. Onderdelen zullen binnenkort al in combinatie met de centrale DSO-voorzieningen worden getest. Verder draait NedGraphics mee in een aantal lokale pilots: zoals Omgevingsplanviewer en Beleidswaardeninventarisatie.

Energietransitie en verduurzaming zullen nadrukkelijk onderdeel zijn van de nieuw op te stellen Omgevingsplannen en Omgevingsvisies. Ter ondersteuning hiervan is door NedGraphics het ‘Energie Transitie Dashboard’ ontwikkeld waarmee lokale overheden verschillende ruimtelijke scenario’s van verduurzamingsmaatregelen (als windmolens en zonnevelden) helder in beeld kunnen brengen.

Deze presentatie wordt gegeven door: Lindy Heesters en Martijn Schwering

Lindy is werkzaam als consultant en productspecialist NedPlan/NedOmgeving en Martijn is Business consultant. Beiden zijn werkzaam bij NedGraphics.